2. juni 2014

Nivådeling skaper helt kunstige forskjeller, også

I britiske skoler nivådeles elevene veldig tidlig, både ved inndeling i ulike klasser, og ved gruppering ut fra evnenivå internt  i klassen. En studie fra i fjor viste at 97% av barna var gruppert etter nivå på en eller annen måte innen de fylte 7 år.

Den samme studien viste at barna som var blant de eldste i årskullet ble plassert i klasser for de flinkeste elevene tre ganger så ofte som de yngste barna i årskullet. Tilsvarende var de yngste elevene sterkt overrepresentert i klasser for svake elever. Hvis elevene i tillegg ble gruppert etter evner internt i klassen sin ble aldersforskjellene enda mer fremtredende.

Det er vanskelig å tenke seg at det finnes så sterke, systematiske forskjeller i potensial mellom elever som er født i begynnelsen av skoleåret, og elever som er født nærmere sommeren året etter. Men for små barn kan noen måneders utviklingstid gjøre en god del forskjell for både skoleferdighetsnivået og for sjøldisiplin og sosial kompetanse (som i sin tur påvirker ferdighetene). Men hvilke konsekvenser får det på sikt når de yngre barna plasseres i klasser for mindre flinke elever, får undervisning beregnet på barn med lavere evnenivå, og utvikler tilhørighet til ei gruppe elever som er satt sammen ut fra kriteriet at de ikke kan følge like utfordrende undervisning?

Sitat Tammy Cambell, forfatter av analysen:
“If teachers place younger pupils – early in their school career – in lower ability groupings, and older pupils in higher groupings, this hasty (and potentially premature) sorting may have a significant impact on subsequent differences in educational attainment,” she says. 
Studies have shown that ability grouping tends to entrench differences between pupils – being placed in a particular group can affect children’s self-perceptions and behaviour, and possibly how their teachers interact with them. Group placement can also limit pupils’ academic opportunities. 
Fra: Ability grouping in primary school may reinforce disadvantage of summer-born children. (Min utheving.)
Altså kan nivådeling skape om tilfeldige og midlertidige ulikheter til permanente skjevheter i skoleprestasjoner. Studien fremsetter hypotesen at ulikhetene kjent fra tidligere mellom de eldste og de yngste elevene på et kull til dels kan være en konsekvens av tidlig nivådeling.

Dette at barn formes av nivået de plasseres på, og ikke bare kan sorteres på rett nivå som om de var ferdigstøpte modeller, er noe vi alltid må tenke på ved inndeling av elever etter det evnenivået vi har inntrykk av at de er på akkurat nå.


Flere innlegg om nivådeling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar